Knallerrrr III: STELTKLUTEN

Knallerrrr III: STELTKLUTEN

Op tweede paasdag, dinsdag 13 april ontdekte Bas van der Burg twee Steltkluten op de noordelijke plas van Lentevreugd. De vogels waren de hele dag aanwezig en lieten zich goed bekijken vanaf de openbare weg.