Kattukse Big Sit 9 mei 2020, het verslag van de dag

13 May 2020 at 12:58 • voorjaar katwijk 2020 big day big sit

Op zaterdag 9 mei ging het gebeuren, de Katwijkse Big Day maar in een ander format. In voorgaande edities trachtte teams van c. 4 personen op de fiets in het waarneminggebied zo veel mogelijk soorten te zien. Echter door de Corona crisis was er dit jaar een ander format "De Big Sit", lees hier meer.

Deze dag werden er maar liefst 150 vogelsoorten (exoten uitgesloten) waargenomen, een nieuw record! Gijsbert Twigt scharrelde er in zijn eentje 122 bij elkaar.
Lees hieronder de verslagen van de deelnemers (later meer) en zie hier de totaalscores per team.

Team Tortora (Italiaans voor Tortel) 119 soorten

Om 5:30 fiets ik (Menno van Duijn) richting de Oude Broekweg waar ik met Wouter Teunissen heb afgesproken. Bij de fietserbrug van Valkenburg pak ik alvast een Zwarte Roodstaart mee. Omdat ik aan de vroege kant ben zet ik de telescoop alvast op en scan het vliegveld af: zingende Veldleeuwerik, overvliegende Bergeenden, roepende Tureluurs en wat algemenere soorten voer ik alvast in. Wouter was al vanaf 4h in het veld en had het Valkenburgse Meer gecheckt.

We speuren het opdrogend plasje af met Rouwkikstaart, Kleine Plevier en Groenpootruiter voor we op de fiets stappen richting Panbos. Onderweg voeren we de zingende vogels langs de provinciale weg (Kleine Karekiet, Zwartkop etc.) Voor de parkeerplaats roept een Grote Lijster vanuit de duinrand. We besluiten Panbos in te lopen maar daar is het akelig stil, wel Grote Bonte en Groene Specht.

We vanaf het fietspad Lentevreugd af wat een vrouwtje Paapje oplevert terwijl een IJsvogel langs ons scheert. Bij de golfbanen staat een Grote Zilverreiger samen met en Blauwe Reiger de kikkers op te wachten. De tijd dringt en we haastte ons via de Wassenaarse Slag naar telpost Berkheide. Hier pakken we gelukkig het tweede Smelleken mee. Vanaf de zeereep spenderen we een half uurtje zeetrek maar naast een Roodkeelduiker vliegt er niet veel.

Via de Ganzenhoek voor Dodaars, Krooneend fietsen we naar boerderij Meijendel voor Fluiter (ja, buiten de regio). Weer terug Berkheide door richting de muur, helaas pikken we de Rode Wouw net niet op maar bij het Grote Meer gelukkig nog wel Cetti's Zanger en de Roerdomp neemt nog net ff de moeite om een keer te hoempen. De gemelde Raaf pikken we ook nog mee maar de Beflijster vinden we niet terug.

Uiteraard mag de Roodkopklauwier niet ontbreken waarne we ons voor de laatste uren bij teplost Savoy nestelen voor o.a. de steltlopers, Zwarte Stern en we pakken nog even Lepelaar en Ooievaar mee.

Zie hier de lijst en waarnemingen.

Comments are closed.