Spring 1,5

02 Apr 2020 at 10:27

Nu het voorjaar op gang komt en het weer steeds aangenamer wordt, is het verleidelijk om naar telpost Berkheide te gaan om zo van de voorjaarstrek te genieten.

Echter ligt de post al onder de loep van locale autoriteiten omdat er zijn foto's zijn opgestuurd dat de tellers geen 1,5m afstand houden. Doordat er van onderaf een foto is genomen is er een vertekenend perspectief waardoor het lijkt dat men dicht op elkaar staat terwijl er wel degelijk afstand wordt gehouden.

Om die reden een oproep om NIET naar de telpost te komen.
Dit is in het weekend al niet mogelijk omdat de toegang tot de Wassenaarse Slag ook is afgesloten!

De afgelopen dagen worden er ten noorden van Vliegveld Valkenburg regelmatig Zomertalingen gezien. Op het afgesloten terrein zelf staan een aantal velden blank wat aantrekkelijk is voor steltlopers, zo zijn er al Zwarte Ruiter, Grutto, Witgat en vele Tureluurs gezien. De komende weken kan dit nog wel meer leuke steltlopers opleveren, denk maar eens terug aan dit ondergelopen veldje.

Ook in het duingebied zingen er volop Boomleeuweriken, Roodborsttapuiten en Blauwborsten. De eerste Tapuiten zijn ook al weer gemeld evenals Beflijster en Fitis, komend weekend draait de wind naar het zuiden en kunnen we meer leuke soorten (Hop, Griel, Roodstuitzwaluw,...) en doortrekkers verwachten (zwaluwen, kwikstaarten etc).

Ga gerust naar buiten maar houd afstand en voorkom onnodige samenscholing. Mocht er een leuke soort gemeld en gedeeld worden hou afstand voor uzelf en vooral om ook niet anderen te verontrusten waardoor autoriteiten ingeschakeld kunnen worden.

Zomertalingen langs de Oude Broekweg (foto Rene van Rossum)

Comments are closed.