Weer een Sperwergrasmus 20/9/2019

Ook dit jaar weer een Sperwergrasmus

Op vrijdagochtend 20 september ontdekte Gijsbert Twigt, evenals vorig jaar 15/10/18, een Sperwergrasmus aan de voet van de Puinhoop (en aanwezige trektellers). Dit is de tweede vogel dit jaar, op 24 augustus j.l. ontdekte Max van Waasdijk een vogel op Lentevreugd.

Tevens vloog er op 20 september een roepende Morinelplevier over de Coepelduynen waar Casper Zuyderduyn een opname van heeft gemaakt.

Vale Pijlstormvogel langs Savoy 13/9/2019

Vale Pijlstormvogel langs Savoy 13/9/2019

Linksonder een Vale Pijlstormvogel (laag boven wateroppervlak) en rechtsboven een Grauwe Pijlstormvogel (hoog kijlend) bij Westkapelle 23/9/15 foto Thomas Luiten (waarneming.nl)

Weer Waterrietzanger(s) op Lentevreugd in 2019

10 Aug 2019 at 11:05
Weer Waterrietzanger(s) op Lentevreugd

Het is een jaarlijks fenomeen in augustus, Waterrietzangers op Lentevreugd.
Zo ook dit jaar, een roepende vogel werd op 6 en 7-8 ingevoerd direct bij het toegangshek van de parkeerplaats.
Op 9-8 werd een vogel gezien en gehoord aan het einde van het "dijkje" middenin het gebied.

Zie hier de statistieken

(Grote)Grijze Snip langs de Puinhoop zondag 4 augustus 2019

10 Aug 2019 at 11:01
(Grote)Grijze Snip langs de Puinhoop zondag 4 augustus 2019

Op zondag 4 augustus merkte Frank van Duijvenvoorde om 07:50 drie steltlopers op die boven het strand vlogen vanaf de Puinhoop. Twee werden direct gedetermineerd als Tureluur en de derde in eerste instantie als Kanoet (steenrode onderzijde, kleiner, meer gedrongen postuur) door Rene van Rossum. Echter klopte het plaatje niet en direct attendeerde hij de andere aanwezigen op de vogel zonder zijn gedachte direct uit te spreken. Toen Menno van Duijn de vogel in de telescoop kreeg riep hij vrijwel direct GROTE GRIJZE SNIP

Ondertussen waren de vogels al voorbij de buitenwatering en vlogen landinwaarts in zuid oostelijke richting. Het lukte niet meer de vogels te fotograferen door de afstand en ze konden alleen nog in de telescoop gevolgd worden. De vogels vlogen over het [...]