Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Schrijf je hier in voor ons jaarverslag

Voorzitter

Arjan van Egmond
Bestevaerweg 36 | 2225 PC Katwijk

Vormgeving, opmaak en fotoredactie
René van Rossum
Wassenaarseweg 16 | 2223 BK Katwijk

Penningmeester en advertenties
Huig Ouwehand
Nachtegaallaan 34 | 2224 JH Katwijk

Waarnemingen
Maarten en Wim Langbroek
Secr. Varkevisserstraat 114 | 2225 LG Katwijk

Redactieadres
Gijsbert van der Bent
Zeewinde 23 | 2224 GL Katwijk

Redactieleden
Gijs van der Bent (eindredactie)
Bas van der Burg
Menno van Duijn
Maarten en Wim Langbroek

Webmaster
André van der Plas | Menno van Duijn

Ornithologisch jaaroverzicht
De Duinstag verschijnt in het eerste kwartaal als een jaaroverzicht. Dit dikke jaarverslag is te verkrijgen door vooraf geld over te maken op rekeningnummer NL 93 RABO 0391 8444 31 ten name van “Vogelclub Katwijk. Vergeet niet je naam en adres te vermelden!”. Zie de website voor het juiste bedrag.

Doel
Het vergroten van de interesse in en kennis van vogels in en om Katwijk.

Vul onderstaand contactformulier in: