De Puinhoop

Deze trektelpost is een begrip in Nederland en kent een lange geschiedenis.
Elk najaar (vanaf eind juli tot begin december) wordt er hier met gunstige omstandigheden overtrekkende vogels "geteld". Deze tellingen worden ingevoerd op de website trektellen.nl (hieronder zichtbaar).

Beste tijd en condities
Vanaf half juli, direct na het broedseizoen, begint de najaarstrek al voor verschillende zomergasten. De piek van de trek is in de maand oktober. In het late najaar of begin van de winter kan (nacht)vorst een stimulans zijn om vorsttrek in gang te zetten.
De beste windrichting is van oost- tot zuidelijk waarbij 2-4 Bft ideaal is. Massale trek kan zichtbaar zijn wanneer na een aantal dagen "slechter weer" (lage druk, westelijke wind) de wind naar oost draait (hoge druk).

Locatie
De Puinhoop is een voormalige vuilstort van Katwijk en ligt ten noorden van de parkeerplaats en ten westen van manage Jonker. Vanaf de fietsenstalling loopt een pad ophoog naar de telpost waar twee stenen banken staan. Vanaf hier is er een panoramazicht over de Coepelduynen, Zeereep, Noordzee, Zwarte Pad, Camping Zuidduinen, het dorp, het Wantveld en kan men ook Savoy zien liggen.

Top soorten en zeldzaamheden

Sneeuwgans - Witbuikrotgans - IJsduiker - Vale Pijlstormvogel - Koereiger - Visarend - Steppekiekendief - Grauwe Kiekendief - Zeearend - Ruigpootbuizerd - GIERVALK - Kraanvogel - Morinelplevier - Vorkstaartmeeuw - LACHMEEUW - Lachstern - Kleinste Jager - Kleine Alk - VALE GIERZWALUW - Roodpootvalk - Klapekster - ROODKOPKLAUWIER - Bonte Kraai - Notekraker - Pestvogel - Buidelmees - Kuifleeuwerik - Strandleeuwerik - KORTTEENLEEUWERIK - Roodstuitzwaluw - Bladkoning - Pallas Boszanger - Taigaboomkruiper - Roze Spreeuw - ZWARTKEELLIJSTER - CITROENKWIKSTAART - Grote Pieper - Duinpieper - Siberische Boompieper - Roodkeelpieper - Roodmus - WITSTUITBARMSIJS - Grote Kruisbek - Ortolaan - Europese Kanarie - Grauwe Gors - Bosgors - Dwerggors - IJsgors - Sneeuwgors

Bezoek
De Puinhoop is een openbare plek en iedereen is van harte welkom. Het wordt gewaardeerd als er niet te hard gesproken wordt, veel vogels worden op hun roep gedetermineerd. Er zijn ook altijd een aantal mensen die de aantallen registreren die geconcentreerd werken.

Vanzelfsprekend wordt er geen (eigen) afval achtergelaten de lokale jeugd ge(mis)bruikt deze plek soms als "drinkplaats" laat deze rommel ook niet achter in de natuur.

Overige telposten: Savoy (zeetrek) en Berkheide (voorjaarstrek)