Gebieden in Katwijk

Hieronder treft u een lijst met vogelgebieden in Katwijk

 • Berkheide
  Duingebied ten zuiden van Katwijk, zie hier de website van vogelwerkgroep Berkheide. Populier gebied waar al tal van zeldzame soorten zijn waargenomen zoals Perzische Roodborst, Bastaardarend, Provencaalse Grasmus, Citroenkwikstaart etc,
 • Berkheide - Telpost
  De telpost ligt net ten noordwesten van Hotel Duinoord aan de Wassenaarse Slag. Door het panorama overzicht over de duinen en kust is dit een ideale plek voor voorjaarstrek waar te nemen. Soorten zoals Roodstuitzwaluw, Schreeuwarend, Lachstern, Zwarte Ooievaar zijn hier waargenomen.
 • Binnenwatering
  De binnenwatering ligt tussen de Oude Rijn en de Buitenwatering aan de Rijnmond en is een magneet voor meeuwen die hier komen uitrusten. Ook zijn hier altijd voor Aalscholvers aanwezig. Recentelijk zijn de oevers steeds rijker begroeid waardoor ook andere vogelsoorten zoals IJsvogels, Oeverlopers en Krakeenden hier te vinden zijn. Zie afbeelding. Zeldzaamheden die hier zijn waargenomen zijn Grote- en Kleine Burgemeester, Citroenkwikstaart, Kleine Alk en Kleinste Jager.
 • Buitenwatering
  Uitwating van de Oude Rijn naar de zee. Zoet water wordt hier vanuit de Oude Rijn de zee in gepompt. Tijdens de kustwerkzaamheden is de buitenwatering dubbel zo groot en verder opgebouwd. Tijdens westerstormen zijn bijzondere zee- en kustvogels hier zoals Rosse Franjepoot, Kleine Alk en Vorkstaartmeeuw hier waargenomen. Zie afbeelding.
 • Coepelduyn - Guyetendel
  Dit vochtige duinvallei in de Coepelduynen heeft in het najaar een grote aantrekkingskracht op trekvogels, de vallei wordt omringd door wilgen, vlieren en duindoorns. Zie afbeelding. Leuke soorten die hier zijn waargenomen zijn Bladkoning en Roodkeelpieper
 • Coepelduyn - Kruidenveld
 • Camping Noordduin
 • Camping Zuidduinen
 • De Puinhoop
 • Ganzenhoek
 • 't Heen
 • Lentevreugd
 • Oude Rijn
 • Panbos
 • Rijksborp
 • Rijnsburg
 • Rijnsoever
 • Savoy
 • Valkenburg
 • Valkenburgse Meer
 • Vliegveld Valkenburg
 • Wantveld
 • Wassenaarse Slag
 • Wilbert
 • Willem van den Berg Stichting
 • Zanderij
 • Zeereep
 • Zeereep - "Kleine Maasvlakte"
 • Zwarte Pad

Kavels en gebieden in Berkheide